Ciśnienie tętnicze

To siła z jaką fala krwi wypychana przez serce uderza o ścianę naczynia.

cisnienie-skurczowe-cisnienie-rozkurczowe

 

Ciśnienie skurczowe – odzwierciedla wielkość ciśnienia zmierzonego podczas skurczu serca (przez pacjentów określane potocznie jako „górne”).

 

Ciśnienie rozkurczowe – kiedy serce jest w stanie rozkurczu krew nadal przepływa przez naczynia, tyle że wolniej, gdyż ciśnienie panujące w tym czasie w naczyniach jest mniejsze (przez pacjentów określane potocznie jako „dolne”)

  • Ciśnienie skurczowe podnosi się przez całe życie
  • Ciśnienie rozkurczowe wzrasta do 60. roku życia, a następnie ulega stopniowemu obniżeniu
  • Ciśnienie tętnicze krwi mierzymy w mm Hg – milimetrach słupa rtęci

Wiek jest głównym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego, ponieważ wraz z wiekiem dochodzi do zmian w naczyniach krwionośnych:

 

60-plus-sztywnienie-naczyn-wzrost-cisnienia-udar-mozgu

 

Zobacz także:

tmts-rozpoznanie-nadcisnienia
tmts-przyczyny-nadcisnienia