Niewydolność serca

Stan, w którym uszkodzone serce nie może zapewnić przepływu krwi odpowiedniego do potrzeb organizmu, początkowo w czasie wysiłku fizycznego, a w stadium zaawansowanym – także w spoczynku.

0 replies on “Niewydolność serca”