Pamiętaj o sercu i miej ciśnienie tętnicze #podkontrolą

Podsumowanie jubileuszowej, XX edycji kampanii profilaktyczno-edukacyjnej Servier dla Serca

Podwyższone ciśnienie skurczowe u 36% badanych, ciśnienie rozkurczowe u 16%, a przekroczone oba parametry jednocześnie u 13%. To tylko niektóre wyniki badań profilaktycznych jakie wykonaliśmy w ramach kampanii Servier dla Serca, której w tym roku towarzyszyło hasło #podkontrolą. Jubileuszowa, XX edycja kampanii profilaktyczno-edukacyjnej poświęcona była podnoszeniu społecznej świadomości na temat korzyści zdrowotnych płynących z kontrolowania i właściwego leczenia nadciśnienia tętniczego. Eksperci zachęcali do czujności, regularnych pomiarów i utrzymywania ciśnienia tętniczego #podkontrolą, podkreślając rolę współpracy pacjenta z lekarzem, samokontroli, a tym samym współodpowiedzialności chorych za efektywność procesu terapeutycznego. Nasza, obchodząca swoje 20-lecie, kampania Servier dla Serca z okazji jubileuszu została uhonorowana wieloma prestiżowymi wyróżnieniami za determinację i wkład w kształtowanie zachowań prozdrowotnych milionów Polaków.

Kampania #podkontrolą

Podczas tegorocznej XX edycji kampanii Servier dla Serca, we współpracy z ekspertami, kontynuowaliśmy działania edukacyjno-informacyjne, kładąc szczególny nacisk na korzyści zdrowotne płynące z monitorowania i właściwego leczenia nadciśnienia tętniczego. Poprzez towarzyszące kampanii hasło #podkontrolą wspomagaliśmy kreowanie pozytywnej motywacji oraz budowanie świadomości korzyści, jakie wynikają z dobrej współpracy pacjenta z lekarzem, w szczególny sposób podkreślając rolę pacjenta w skutecznym procesie terapeutycznym i akcentując znaczenie prowadzenia samodzielnej kontroli ciśnienia tętniczego w warunkach domowych.

Przygotowaliśmy w tym roku wiele aktywności o charakterze edukacyjno-profilaktycznym. Wśród nich znalazło się specjalne vademecum dla pacjenta z nadciśnieniem tętniczym, czyli praktyczny poradnik dla osób tuż po diagnozie oraz tych, którzy leczą nadciśnienie tętnicze od wielu lat, dostępny w wersji drukowanej, e-booka oraz filmów edukacyjnych z udziałem ekspertów.

We współpracy z twórcami kanału „Najprościej Mówiąc” powstał materiał wideo, w unikatowy sposób przybliżający różne aspekty problematyki nadciśnienia tętniczego – od przyczyn występowania, przez zasady profilaktyki i konsekwencje braku odpowiedniej kontroli, po korzyści terapeutyczne, płynące ze współpracy pacjenta z lekarzem w procesie leczenia.

 

„Dobiegająca końca XX edycja kampanii Servier dla Serca tylko przekonuje nas o istnieniu wciąż ogromnej społecznej potrzeby budowania świadomości w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego. To nasza odpowiedzialność i pasja, aby pomagać Polakom zrozumieć, że każdego dnia możemy podejmować decyzje, które wpływają na kondycję naszego serca. Musimy być świadomi, że to co jemy, jak żyjemy – nasze nawyki, zachowania, wybory – ma wpływ na naszą przyszłość. Poprzez Kampanię staramy się zachęcać do świadomego wykluczania czynników ryzyka z naszego życia – czy to poprzez edukację na temat zdrowej diety, czy też przypominanie o znaczeniu regularnych badań. Wierzymy, że to ma ogromne znaczenie w skutecznym ograniczaniu skutków chorób układu krążenia”wskazuje Ewa Ciepałowicz, Kierownik ds. CSR i Komunikacji Wewnętrznej Servier Polska, przedstawiciel organizatora kampanii. „W ramach naszej Kampanii, jak co roku, organizujemy bezpłatne badania profilaktyczne, dostępne w całej Polsce. Chcemy w ten sposób dać impuls do refleksji, zastanowienia się nad własnym zdrowiem, sprawdzenia stanu swojego serca, a w razie potrzeby podjęcia odpowiednich działań. Kolejna edycja kampanii to nie tylko zachęta i okazja do wykonania zdrowotnego przeglądu, ale przede wszystkim do rozwijania nawyku dbania o siebie. Cały czas przyświeca nam cel, aby każdy Polak mógł cieszyć się dobrym zdrowiem przez długie lata”dodaje Ewa Ciepałowicz.

Tradycyjnie już, w wybranych miastach zorganizowaliśmy bezpłatne badania profilaktyczne chorób układu sercowo-naczyniowego, obejmujące: pomiar ciśnienia tętniczego, stężenia glukozy i cholesterolu oraz określenie wskaźnika masy ciała (BMI). W uzasadnionych przypadkach istniała możliwość skorzystania z konsultacji kardiologicznej oraz poszerzonej specjalistycznej diagnostyki. Na naszej tegorocznej trasie Kardiologicznej Poradni Servier znalazły się: Tarnowskie Góry, Przemyśl, Zawiercie i Poznań. Ponadto, ogólnopolski charakter kampanii podkreśliliśmy poprzez uruchomienie Wirtualnej Kardiologicznej Poradni Servier, która oferowała pakiet badań przesiewowych w punktach laboratoryjnych dostępnych w najdalszych zakątkach Polski oraz telekonsultację lekarską wyników.

Profilaktyka #podkontrolą

Z oferty bezpłatnych badań w Mobilnej Kardiologicznej Poradni Servier skorzystało łącznie 401 osób, spośród których 65% stanowiły kobiety, a 35% mężczyźni. Średnia wieku pacjentów wynosiła niespełna 55 lat.

Ciśnienie tętnicze aż u 13% badanych przekroczyło wartości 140/90 mm Hg. Podwyższone ciśnienie skurczowe (powyżej 140 mm Hg) wystąpiło u 36% badanych, a podwyższoną wartość ciśnienia rozkurczowego (powyżej 90 mm Hg) zanotowano u 16%. U dziewięciorga pacjentów ciśnienie skurczowe przekroczyło wartość 180 mm Hg. Zdiagnozowane nadciśnienie tętnicze zadeklarowało jedynie 5% badanych, spośród których tylko 1% przyznało, że nie leczy się mimo rozpoznania.

Spośród osób, których wyniki badań były nieprawidłowe, z propozycji bezpłatnej konsultacji kardiologicznej w Mobilnej Kardiologicznej Poradni Servier skorzystały 84 osoby. W uzasadnionych przypadkach w ramach konsultacji pacjenci mieli także wykonane nieinwazyjne badania służące ocenie pracy serca – u 31 osób wykonano echokardiografię (echo serca, UKG), a u 25 osób elektrokardiografię (EKG).

Wśród badanych znalazły się też osoby, które w konsekwencji występowania różnych czynników ryzyka chorób krążenia i braku odpowiedniej kontroli ciśnienia tętniczego doświadczyły następstw sercowo-naczyniowych: 14 osób miało za sobą zawał serca, a 8 pacjentów przeszło udar mózgu.

Poziom glukozy u 13% badanych przekraczał wartość 140 mg/dl, a w przypadku ośmiu osób parametr ten przekroczył 200 mg/dl. W przypadku oznaczenia poziomu cholesterolu całkowitego, aż 38% badanych uzyskało wynik powyżej 190 mg/dl.

U 64% wszystkich pacjentów stwierdzono podwyższony wskaźnik masy ciała (BMI powyżej 25) sugerujący nadwagę, ale wśród nich aż 23% przekracza wartość 30, co wskazuje na otyłość.

Krzepiące są wyniki części ankiety dotyczącej stylu życia. Aż 83% badanych zadeklarowało, że nie pali papierosów. Podejmowanie aktywności fizycznej potwierdziło aż 63% wszystkich odwiedzających Kardiologiczną Poradnię Servier, wśród których 39% zadeklarowało w tej kwestii regularność.

Dodatkowo, w ramach Wirtualnej Kardiologicznej Poradni Servier, w dniach od 24 maja do 30 czerwca każda zainteresowana osoba po zarejestrowaniu się za pośrednictwem infolinii Telemedico mogła skorzystać z bezpłatnych przesiewowych badań laboratoryjnych, realizowanych w dogodnym punkcie diagnostycznym, znajdującym się najbliżej miejsca zamieszkania. Pakiet badań obejmował: cholesterol całkowity, cholesterol HDL, LDL, trójglicerydy oraz glukozę. W przypadku nieprawidłowych wyników laboratoryjnych można było skorzystać z bezpłatnej konsultacji kardiologicznej w formie teleporady. W trakcie rozmowy lekarz oceniał dane zebrane w ramach wywiadu oraz wyniki badań, a także wystawiał adekwatne zalecenia dostępne dla pacjenta na dedykowanej kampanii platformie.

Z usług Wirtualnej Kardiologicznej Poradni Servier skorzystało łącznie 129 osób – 99 kobiet i 30 mężczyzn. Wśród trzech najliczniej reprezentowanych grup pacjentów znalazły się osoby w przedziale wiekowym 60-70 lat (36%), 70-80 lat (20%) oraz 50-60 lat (16%). Statystycznie, średni wiek osoby korzystającej z oferty Poradni wyniósł 58 lat, przy czym najmłodszy z pacjentów miał 26 lat, a najstarszy 86.

Rekordowy jubileusz kampanii

Obchody jubileuszu XX-lecia kampanii Servier dla Serca stały się źródłem inspiracji do stworzenia deklaracji „W trosce o zdrowe serca Polaków”, którą podpisywały zaangażowane środowiska związane z edukacją kardiologiczną. Ta inicjatywa była wyrazem naszego dążenia do zaangażowania i integracji wielu różnych grup wokół wspólnej idei – podniesienia świadomości społecznej na temat zagrożeń wynikających z chorób kardiologicznych poprzez powszechną edukację i promocję zdrowego stylu życia. Deklaracja towarzyszyła publicznym aktywnościom zaplanowanym w tegorocznej edycji kampanii. Do jej podpisania zapraszaliśmy przedstawicieli środowiska lekarskiego, ekspertów, reprezentantów organizacji pacjenckich, decydentów oraz przedstawicieli mediów. Podpisywanie deklaracji służyło zacieśnienie współpracy i osiągnięcie wspólnego celu: zwiększenia świadomości społecznej oraz promowanie dbania o zdrowe serce Polaków.

W ślad za ustanowionym na jesieni ubiegłego roku Rekordem Polski, poszliśmy o krok naprzód i w ramach tegorocznej, jubileuszowej edycji kampanii Servier dla Serca, ustanowiliśmy oficjalny Światowy Rekord Guinnessa w największej liczbie jednoczesnych pomiarów ciśnienia tętniczego wykonywanych samodzielnie.

Wkład 20 lat kampanii Servier dla Serca w budowanie społecznej świadomości na rzecz edukacji i promocji profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego został również doceniony i uhonorowany przez towarzystwo naukowe, ekspertów ochrony zdrowia oraz środowisko pacjentów. Nagrodę Jubileuszową Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dla kampanii Servier dla Serca otrzymaliśmy podczas uroczystej inauguracji XXVII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kampania została również laureatem Nagrody Zaufania Złoty Otis 2023 w kategorii akcje profilaktyczne i edukacyjne, a Fundacja My Pacjenci uhonorowała Kampanię nagrodą im. Ewy Borek przyznając nam wyróżnienie w kategorii Lider Pacjentocentryzmu 2023.

„Od 20 lat w ramach kampanii Servier dla Serca staramy się tworzyć przyszłość pełną zdrowia i radości. Pomimo upływu lat nasza misja pozostaje tak samo aktualna i istotna, jak wtedy, gdy ją rozpoczynaliśmy. Wciąż stajemy przed wyzwaniem chorób układu krążenia i pragniemy kontynuować nasze działania, aby edukować i zachęcać do wykonywania badań profilaktycznych”podkreśla Ewa Ciepałowicz, Kierownik ds. CSR i Komunikacji Wewnętrznej Servier Polska, przedstawiciel organizatora kampanii

Tegorocznej kampanii merytorycznego wsparcia udzielili: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne oraz Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego.

Kampania została objęta patronatem przez: Fundację My Pacjenci, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń „EcoSerce”.

0 replies on “Pamiętaj o sercu i miej ciśnienie tętnicze #podkontrolą”