MAMO, TATO, MÓWIĘ CI TO TYLKO DLATEGO, ŻE CIEBIE KOCHAM. DAJ SOBIE ZMIERZYĆ CIŚNIENIE. DLACZEGO? #BOJATAKMOWIE – nowa kampania społeczna dot. nadciśnienia tętniczego