To już 15. Serdecznych Lat! Rusza jubileuszowa edycja kampanii „Servier dla Serca”

Kampania „Servier dla Serca” organizowana jest nieprzerwanie od 2003 roku. Zwróciła uwagę setek tysięcy Polaków na stan zdrowia ich serc i przyczyniła się do poprawy świadomości społecznej w zakresie zagrożeń płynących z chorób układu krążenia i niezdrowego stylu życia. Kardiologiczna Poradnia Servier także w tym roku, po raz 15. w ramach ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej „Servier dla Serca” rusza w Polskę pod hasłem „15 Serdecznych Lat”, aby wsłuchiwać się w serca Polaków.

 

Ambicją organizatorów kampanii od 15 lat jest ciągłe zwiększanie społecznej świadomości Polaków na temat profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego i zdrowego stylu życia. Z każdą kolejną edycją – kampania „Servier dla Serca” koncentrowała się na różnych aspektach tych chorób i problemach związanych z profilaktyką kardiologiczną wśród Polaków. Działania edukacyjne poświęcone były chorobie wieńcowej, nadciśnieniu tętniczemu, zawałowi serca, niewydolności serca, chorobom serca u kobiet, osobom po 60. roku życia, które z uwagi na wiek są szczególnie narażone na ryzyko powikłań nadciśnienia tętniczego, a także profilaktyce kardiologicznej u dzieci i młodzieży. Wszystko po to
aby uświadomić Polakom konieczność wspólnej troski o zdrowe serca, zwracając uwagę na wdrażanie prawidłowych wzorców zachowań prozdrowotnych od najmłodszych lat
.

 

Do międzypokoleniowej interakcji w zakresie edukacji prozdrowotnej odwołano się w 14. edycji kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Servier dla Serca”. Akcja miała szczególny charakter. Stanowiła bowiem część kampanii edukacyjnej „Zdrowe Dzieci, Zdrowa Młodzież, Zdrowi Dorośli”, zainicjowanej i organizowanej przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Jak przekonują organizatorzy kampanii Server dla Sercaszeroko zakrojona edukacja Polaków na temat chorób serca i ich powikłań oraz zasad zdrowego stylu życia jest jedną z głównych metod walki z alarmującymi statystykami dotyczącymi umieralności z powodu tych chorób. Każdego roku ponad 170 tys. Polaków umiera z powodu chorób układu krążenia. Szacuje się, że liczba zgonów spowodowana tymi chorobami już w 2020 roku może przekroczyć 200 tys.

 

Od 15 lat kampania „Servier dla Serca” jednoczy wiele środowisk na rzecz wspólnego celu jakim jest atrakcyjna, szeroka, skuteczna edukacja prozdrowotna Polaków i ograniczenie medycznych oraz społecznych konsekwencji chorób układu krążenia. Kampania od lat wspierana jest przez liczne uznane towarzystwa naukowe w Polsce, m.in. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego, Polskie Towarzystwo Lekarskie oraz Polskie Forum Profilaktyki. Za swój wkład w promowanie prozdrowotnych zachowań i profilaktykę chorób układu krążenia kampania „Servier dla Serca” otrzymała prestiżowe nagrody – Złoty Otis z Diamentami, Prix Galien, Sukces Roku w Ochronie Zdrowia. Każdego roku, w ramach akcji w trasę po Polsce wyrusza także mobilna Kardiologiczna Poradnia Servier, by edukować w zakresie profilaktyki chorób serca i oferować bezpłatne badania oraz konsultacje lekarskie. Przez 15 lat odwiedziła ponad 60 małych i dużych polskich miast, gdzie przebadano dziesiątki tysięcy ludzi.

 

Dzisiaj, gdy kampania obchodzi swój 15-ty jubileusz, nie mamy wątpliwości, że potrzeba prowadzenia działań edukacyjnych na temat chorób układu krążenia wśród Polaków jest ogromna – podkreśla dr Katarzyna Urbańska, Dyrektor ds. Komunikacji i Spraw Zewnętrznych Servier Polska – Niemal 43 tys. przebadanych osób, setki tysięcy rozdanych materiałów edukacyjnych, dziesiątki odwiedzonych miast i tysiące przejechanych kilometrów mówią same za siebie. Wyniki dotychczasowych akcji pokazują, że Polacy są zainteresowani badaniami, szukają wiedzy by się ustrzec chorób serca.

W tym roku mieszkańcy 11 polskich miast będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań obejmujących: pomiar wskaźnika BMI, ciśnienia tętniczego krwi, stężenia glukozy
i cholesterolu we krwi. W uzasadnionych przypadkach zapewniona zostanie również możliwość skorzystania z konsultacji kardiologicznej oraz poszerzonej specjalistycznej diagnostyki (EKG serca, ECHO serca).

 

Choroby układu krążenia są wielkim wyzwaniem przed jakim stoi nasze społeczeństwo i chcemy dalej edukować i wspierać Polaków w walce z nimi. Akcja „Servier dla Serca” pozwala nie tylko zdobyć wiedzę, ale także znaleźć w sobie motywację, by przekuć ją w realne działania w codziennym życiu – przekonuje dr Katarzyna Urbańska, Dyrektor ds. Komunikacji i Spraw Zewnętrznych Servier PolskaPowszechna edukacja kardiologiczna pozostaje dla nas jednym z najważniejszych zadań, jakiego podjęliśmy się przy wsparciu środowiska medycznego, naukowego i dziennikarskiego. Wszystkim dziękujemy za te 15 serdecznych lat!

 

Uzupełnieniem diagnostycznej oferty Kardiologicznej Poradni Servier w ramach kampanii „Servier dla Serca”, pod hasłem „15 Serdecznych lat” będą działania edukacyjne na rzecz upowszechniania szeroko rozumianej profilaktyki chorób układu sercowo – naczyniowego, prowadzone w Edukacyjnym Namiocie Servier. Odwiedzający będą mogli nie tylko zapoznać się z materiałami edukacyjnymi, ale także wziąć udział w aktywnościach sportowych –wydolnościowych na trampolinie i rowerze treningowym. Wszyscy chętni dostaną możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na temat chorób układu krążenia i kampanii „Servier dla Serca” w Kole Fortuny, specjalnie zorganizowanej zabawie edukacyjnej z nagrodami.

 

Na wszystkich odwiedzających czeka także wystawa jubileuszowa dokumentująca 15 lat kampanii „Servier dla Serca”. Kilkadziesiąt fotografii prezentuje drogę jaką przeszli organizatorzy, eksperci, ambasadorowie i przede wszystkim Polacy w walce o zdrowsze serca. Na zdjęciach zaobserwować będzie można ważne momenty kampanii Servier dla Serca, działania podejmowane przez Ambasadorów akcji, zainteresowanie społeczne kolejnymi edycjami, zabawy edukacyjne i aktywności towarzyszące badaniom w Kardiologicznej Poradni Servier. Celem takiego doboru zdjęć jest pokazanie szeregu zagadnień, którym poświęcone były kolejne edycje kampanii na przestrzeni 15 lat.

 

 

19 września kampania „Servier dla Serca”, pod hasłem „15 Serdecznych lat” zawita do Warszawy. Akcja swoim zasięgiem obejmie również: Dąbrowę Górniczą (23 września) Katowice (24 września), Kraków (24 września), Łódź (24 września), Gdańsk (25 września), Białystok (26 września), Bydgoszcz (1 października), Wrocław (3 października), Rzeszów
(5 października) i Lublin (6 października).

 

 

0 replies on “To już 15. Serdecznych Lat! Rusza jubileuszowa edycja kampanii „Servier dla Serca””