PIĄTA, JUBILEUSZOWA EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI PROFILAKTYCZNO – DIAGNOSTYCZNEJ „SERVIER DLA SERCA”

Ogólnopolska Akcja Profilaktyczno – Diagnostyczna „Servier dla Serca” organizowana jest od 2003 roku przez firmę Servier pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Dzięki dotychczasowym edycjom akcji przebadano łącznie prawie 25 tysięcy osób. We wrześniu Kardiologiczna Poradnia Servier po raz piąty wyruszy w trasę, która obejmie swoim zasięgiem 28 polskich miast.

5 setek Polaków umiera co dzień z powodu chorób serca

Ta wielka i wyjątkowa pod względem logistyki i zasięgu kampania ma na celu przebadanie jak największej ilości osób pod kątem ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego, a także – a może przede wszystkim – szeroko zakrojoną edukację Polaków w zakresie profilaktyki chorób serca, które są najczęstszą przyczyną zgodów w naszym kraju. Codziennie z powodu chorób układu krążenia umiera w Polsce niemal 500 osób! Połowy tych zgonów można by uniknąć. Wystarczy świadomość zagrożeń, regularne badania i przestrzeganie zaleceń lekarskich.

Organizatorzy akcji „Servier dla Serca” szczególny nacisk kładą na wspomnianą wcześniej edukację i profilaktykę. Nie do przecenienia są bowiem korzyści płynące ze znajomości zagrożeń, jakie niosą za sobą nieuświadomione, a co za tym idzie nieleczone choroby serca – przede wszystkim nadciśnienie tętnicze.

5. edycja akcji

Już po raz piąty Kardiologiczna Poradnia Servier wyruszy w trasę po Polsce. Dotychczas z badań w ramach akcji „Servier dla Serca” skorzystało niemal 25 tysięcy osób. W tym roku poradnia dotrze do 28 miast. Ich mieszkańcy będą mogli wykonać bezpłatne badania ciśnienia tętniczego, stężenia glukozy i cholesterolu, przeprowadzić badania EKG, a także – w przypadku nieprawidłowych wyników badań laboratoryjnych – skorzystać z bezpłatnej porady kardiologa. Kardiologiczna Poradnia Servier zapewnia odwiedzającym ją osobom najnowocześniejsze wyposażenie i wysoko wyspecjalizowany zespół lekarzy i pielęgniarek.

mapa-2007

5 minut o nadciśnieniu – film edukacyjny

Nadciśnienie tętnicze jest przewlekłą chorobą układu krążenia, polegającą na zwiększonym ciśnieniu krwi w naczyniach tętniczych. Nierozpoznane i nieleczone nadciśnienie prowadzi do wielu groźnych powikłań, z utratą życia włącznie. Uważa się, że co trzeci Polak choruje na nadciśnienie a wielu z nich nie zdaje sobie z tego sprawy. Dlatego poprzez działania edukacyjne skierowane do pacjentów, organizatorzy akcji „Servier dla Serca” już po raz piąty podejmą próbę poprawy stanu wiedzy społeczeństwa polskiego na temat czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Będzie to również czynić Ambasador akcji „Servier dla Serca” – aktorka, Edyta Olszówka w filmie edukacyjnym o nadciśnieniu tętniczym, który będzie można obejrzeć w poczekalni Kardiologicznej Poradni Servier i na stronie internetowej.

5 krótkich pytań – test ryzyka sercowo-naczyniowego

Ogólnopolska Akcja „Servier dla Serca”, choć cykliczna, ma jednak charakter sezonowy. Cały rok działa natomiast uruchomiona w odpowiedzi na oczekiwania pacjentów i ich rodzin specjalna strona internetowa www.dbajoserce.pl, Witryna ma charakter interaktywny. Można za jej pośrednictwem dowiedzieć się wielu pożytecznych rzeczy, zadać pytanie lekarzowi, otrzymać wyjaśnienia a także odpowiedzieć na 5 prostych, krótkich pytań i ocenić indywidualne ryzyko sercowo-naczyniowe. Podczas trwania akcji „Servier dla Serca” na stronie będzie się również znajdował szczegółowy harmonogram i trasa Kardiologicznej Poradni Servier.

5 zasad zdrowego stylu życia

Nie budzi obecnie najmniejszych wątpliwości fakt, że zmiana stylu życia i modyfikacja poddających się zmianie czynników ryzyka zmniejsza zachorowalność i umieralność z powodu chorób serca. Organizatorzy akcji „Servier dla Serca” zachęcają wszystkich Polaków do podjęcia aktywnego działania i przestrzegania pięciu podstawowych zasad, dzięki którym istotnie zmniejsza się ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego i chorób serca:

  • Kontrola masy ciała i zdrowa dieta
  •   Regularny wysiłek fizyczny
  • Zaniechanie palenia tytoniu i ograniczenie spożycia alkoholu
  • Ograniczenie spożycia soli
  • Walka ze stresem

5 groźnych następstw nadciśnienia tętniczego

Nadciśnienie tętnicze, podobnie zresztą jak wszystkie czynniki ryzyka chorób układu krążenia, może prędzej czy później doprowadzić do wystąpienia:

  • choroby wieńcowej
  • zawału serca
  • udaru mózgu
  •   niewydolności serca
  • niewydolności nerek

Dlatego właśnie tak ważna jest profilaktyka i edukacja, która od pięciu lat przyświeca organizatorom Ogólnopolskiej Akcji Profilaktyczno-Diagnostycznej „Servier dla Serca”. Zwiększenie świadomości Polaków w zakresie chorób serca i ich powikłań jest jednym z podstawowych czynników warunkujących zahamowanie alarmujących statystyk dotyczących nadumieralności z powodu chorób układu krążenia.

Akcja na 5

Analiza wyników badań jednoznacznie wskazuje na konieczność wykonywania akcji profilaktycznych i nieustannego podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie chorób serca. Dla firmy Servier Polska jest to jedno z najważniejszych zadań, jakie stawia przed sobą, będąc laureatem wielu prestiżowych nagród. Wyróżnienia przyznawane przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne i Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego są dowodem uznania rzetelności firmy Servier i konsekwencji w działaniach edukacyjnych podejmowanych we współpracy z polskim środowiskiem naukowym.

0 replies on “PIĄTA, JUBILEUSZOWA EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI PROFILAKTYCZNO – DIAGNOSTYCZNEJ „SERVIER DLA SERCA””